Resultat de les activitats

Resultat de les activitats complertes

Durant l’any 2018 s’han dut a terme les següents activitats:

Fundació Paliaclinic: suport al programa per nens.

Fundació “Salut Mental Catalunya”: suport al programa “Xarxa Joves”, destinat a joves amb problemes de salut mental.

Associació “Redención”: suport al programa de reparació i actualització de les seves instal.lacions.

Fundació “Hermanos por Existir”: suport al programa “Taller de estimulación temprana”, adreçat a nens en edat pre-escolar i al de beques  universitàries. 

Fundació “Llar d’Infants del Mon”: suport al programa didàctic-educatiu a nens en edat escolar.

Fundació “Miséricordie sans Frontière”: suport al funcionament de la llar-residència de nens malats mentals estables.

Associació “Et Vous”: suport a la construcció d’un ambulatori mèdic.