Finalitats

Donar suport en gestió i finançament a projectes de:

-Activitats assistencials a favor dels col·lectius més desprotegits,

-De cooperació Internacional pel desenvolupament.

-De protecció dels animals i la natura.