A la Fundació Elser treballem per dur a terme projectes a favor dels col·lectius més desprotegits.

Oferim cooperació internacional pel desenvolupament, protecció als animals i la natura.